Rejestracja na etap regionalny konkursu

StartRejestracja na etap regiona...
Rozwiń

Uwaga !
Rejestracja na konkurs możliwa jest od dnia 15 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020

Nauczyciel może zgłosić nie więcej niż dwie osoby ze szkoły wyłonione w eliminacjach szkolnych.
Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przez opiekunów
W trakcie rejestracji uczestników na stronie internetowej konkursu należy podać następujące dane:
imię, nazwisko i adres mailowy uczestnika
imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela
nazwę i siedzibę szkoły (miasto)


Formularz rejestracyjny