Komitet Organizacyjny

StartKomitet Organizacyjny
Rozwiń

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • dr hab. Ilona Klejbor – Zakład Anatomii i Neurobiologii – Koordynator Regionu północno-zachodniego
  • mgr Ewa Kiszka – Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
  • dr Jerzy Dziewiątkowski – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
  • mgr Natalia Melka – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
  • mgr Ewelina Czuba – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
  • mgr Adriana Ebertowska – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed


KOMISJA KONKURSOWA
  • prof. dr hab. Janusz Moryś – Kierownik Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed
  • dr hab. Ilona Klejbor – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
  • dr hab. Mirosława Cichorek – Kierownik Zakładu Embriologii GUMed
  • prof. dr hab. Edyta Szurowska – Kierownik II Zakładu Radiologii GUMed