Komitet Organizacyjny

StartKomitet Organizacyjny
Rozwiń

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. med. Ilona Klejbor – Zakład Anatomii i Neurobiologii – Koordynator Regionu północno-zachodniego
 • mgr Ewa Kiszka – Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
 • dr med. Jerzy Dziewiątkowski – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
 • mgr Natalia Melka – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
 • mgr Ewelina Czuba – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed
 • mgr Adrianna Ebertowska – Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMed


KOMISJA KONKURSOWA
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza – koordynator – region południowo–wschodni
 • dr hab. Beata Ludkiewicz w zastępstwie za dr hab. Grzegorza Żurka – koordynatora regionu południowo-zachodniego
 • dr hab. Przemysław Kowiański w zastępstwie za dr Małgorzatę Charmas – koordynatora regionu północno-wschodniego
 • prof. dr hab. Janusz Moryś – Kierownik Zakladu Anatomii i Neurobiologii GUMed
 • dr hab. Bartosz Karaszewski – Kierownik Katedry Neurologii GUMed