Regulamin tegorocznej edycji etapu regionalnego konkursu

StartRegulamin tegorocznej edycj...
Rozwiń

REGULAMIN TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU BRAIN BEE

 1. Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym koordynatorem edycji ogólnopolskiej jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Pyza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Konkurs jest dedykowany uczniom szkół średnich i odbywa się w dwóch etapach:
  • I etap – regionalny
  • II etap – ogólnopolski
 3. W roku szkolnym 2019/2020 etap regionalny Konkursu dla Polski północno-zachodniej (woj.: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) odbędzie się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w sobotę 7 marca 2020 o godzinie 11.00 w sali im. Prof. Michała Reichera w budynku Collegium Biomedicum (CBM) zlokalizowanym w Gdańsku, przy Dębinki1.
 4. Etap regionalny Konkursu poprzedzony jest eliminacjami szkolnymi. Za zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiada nauczyciel biologii z danej szkoły. W etapie regionalnym Konkursu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych, jednak nie więcej niż dwie osoby z danej szkoły (1. i 2. miejsce w eliminacjach). Nauczyciel może zgłosić do etapu regionalnego większą liczbę uczniów jedynie w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyska taką sama liczbę punktów dla 1 lub 2 miejsca.
 5. Etap regionalny Konkursu składa się z 60 pytań testowych (testu wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawdziwą). Ze względu na międzynarodowy charakter Konkursu 50 pytań testowych będzie w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 70 min.
 6. W czasie rozwiązywania testu zabronione jest posiadanie “przy sobie” jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, zegarki typu Smartwatch, tablety)
 7. Zastrzeżenia dotyczące treści pytań mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na specjalnym formularzu i wyłącznie w czasie rozwiązywania testu
 8. W etapie regionalnym Konkursu, w każdym regionie zostanie wyłonionych 10% laureatów, którzy wezmą udział w II etapie – ogólnopolskim